تبلیغات

فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

فرایندهای حلقه باز فرضیه های زنجیره آوران زدایی مکانیزم های کنترل مرکزی مولدهای الگوی مرکزی نقش بازتابها و پدیده معکوس سازی رفلکسی نخاع شوکی هوشمند کنترل مرکزی حرکات سریع مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از بازخورد از قبل برنامه ریزی کردن حرکات سریع

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد سیستم آموزشی الکترونیکی و نتایج آن: تعادل برقرار کردن بین نقش تطابق درک شده.

این مقاله تعادل نقش تطابق درک شده را در ارتباط بین کاربرد سیستم آموزشی الکترونیکی و نتایج آن کشف می کند. ما نتایج آموزش الکترونیکی را با استفاده از عملکرد آکادمیک، کمک آموزشی درک شده و ایجاد کمک برای جامعه درک شده، مفهوم سازی می کنیم. ما علاوه براین، فرضیه سازی می کنیم که تطابق درک شده، روابط بین کا

قیمت : 9,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم کمک آموزشی الکترونیکی برای آموزش سیستم های ضعیف (ناتوان)

ضعف های آموزشی (LD) معمولا همان ضعف های پنهانی هستند که بر افراد دارای ضریب هوشی متوسط یا بالای متوسط، تاثیر می گذارند. این موضوع قبلا نیز در طی مدت یا حتی کمی بعد از پیدایش بدست آمده است و تماما از طریق زندگی خویش به منظور فراگیری و آموزش بر توانایی فرد تاثیر می گذارد. این ضعف آموزشی (LD) همچنین مم

قیمت : 9,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعاریف ، تاریخچه و مفاهیم تکنولوژی آموزشی

در این فایل تعاریف، تاریخچه و سیرتکاملی تکنولوژی آموزشی شرح داده شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل