تبلیغات

فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

پاورپوینت تحولات جدید در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و معرفی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان م

ورود 27 گیگا تن گاز گلخانه ای طی 200 سال اخیر به اتمسفر زمین افزایش غلظت CO2 جو از 290 ppm در سال 1880 به 397 ppm در سال 2014 افزایش 0.85 °C دمای زمین

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فضای فاز و انسامبل میکرو کانونیک

هر ماکروحالت بوسیله تعداد ذرات حجم وانرژی در هر لحظه از زمان توصیف می شودمی توان هر ماکرو حالت را شامل تعداد زیادی میکرو حالت در نظر گرفت که با گذشت زمان سیستم از یکی به دیگری حرکت می کند لذا باید میانگین هر کمیتی را با میانگین گیری روی هر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توسعه شهرنشینی

در این فایل در مورد مهاجرت به شهرها و پیادهای مثبت و منفی آن اشاره شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل