تبلیغات

فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

تحقیق در خصوص بوروکراسی

بوروکراسی) Bureaucracy ( از دو بخش (bureau) به معنی میز و دفتر کار وپسوند) cracy ( به معنی سالاری ایجاد شده است. برابر فارسی آن یعنی دیوانسالاری ترجمه ای از همین واژه است. به طور کلی، دیوان سالاری یا بوروکراسی بهمعنی یک سیستم کارکرد عقلانی و قا...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز

مقاله نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز به صورت فایل ورد |54 صفحه ایی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص بورس

تحقیق در خصوص بورس -به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد بررسی اثرگذاری بازاریاب های حرفه ای ونقش آنان درفروش محصولات تولیدی داخلی و روابط بین آنها

بررسی اثرگذاری بازاریاب های حرفه ای ونقش آنان درفروش محصولات تولیدی داخلی و روابط بین آنها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

ما در اين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع هستيم كه «آيا ناتواني بانكهاي ايراني در برآورده كردن نيازها و خواسته هاي مشتريان يا به عبارتي عدم كاربرد صحيح بازاريابي در نظام بانكي، علت عدم تقاضاي بهينه براي بانكهاست

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه تأثیر و سهم مديريت تحقيق و توسعه بر کارآمدی تولید محصول در مجتمع دخانیات استان مازندران

امروزه جامعه اي را نمي توان يافت كه بدون اتكا به پژوهش و نوآوري، آينده روشني را براي خود و جامعه پيش بيني نمايد. در حال و آينده اقتصادي كشورها دانش، تكنولوژي و فناوري كه محصول مراكز تحقيق و توسعه اند نقش تعيين كننده اي را در شكوفايي و اقتدار سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورها برعهده دارند.وازطرفی فعالی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه بین اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان کارشناس شهرداری منطقه 11 شهر تهران که در سال 1395مشغول به کار هستند است که بر اساس آمار تعداد آنها 687 نفر بود.حجم نمونه آماری با ا

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی