تبلیغات

فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

آلودگی صوتی و اثرات آن

بعد از تعریف آلودگی صوتی منابع آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن و راه های جلوگیری از آن شرح داده شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با پدیده جزیره گرمایی درشهرها و اثرگلخانه ای و راهکارهای جلوگیری از آن

در این فایل ما در مورد پدیده جزیر گرمایی در شهرها و اثرگلخانه ای صحبت کرده و راهکارهای کاهش این پدیده را با تصاویر توضیح می دهیم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فهرست پروژه های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی

در پروژه های عمرانی بسیاری از طرح ها هستن که که قبل از انجام پروژه بایستی ارزیابی اثرات محیط زیستی در آنها صورت بگیرد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوراخ شدن لایه ازن

در این فایل بعد معرفی لایه های اتمسفر به لایه استراتوسفر که ازن در آن قرار دارد پرداخته می شود و نقش محافظتی این لایه توضیح داده شده و دلایل سوراخ شدن آن توضیح داده می شود

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع جنگل و مزایای جنگل، انواع جنگل های ایران

در این فایل بعد از تعریف جنگل انواع جنگل،مزایای آن و جنگل های موجود در ایران بررسی می شوند

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

باران اسیدی

در این فایل در مورد باران اسیدی، منابع ایجاد آن و اثرات بر خاک و ساختمان ها ت جامعی ارائه شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انرژی بادی

با توجه به اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و مزایای زیادی که که برای تامین انرژی انسان دارند در این فایل توضیح داده شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آلودگی هوا

در این فایل تاریخچه آلودگی هوا ، تعریف آلودگی هوا، منابع انتشار آلاينده هاي هوا ،تاریخچه آلودگی هوا ، منابع انتشار آلاينده هاي هوا، شاخص کیفیت هوا، فرایند های پاک سازی اتمسفر، دستیابی به کنترل آلاینده ها و پیشگیری از آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا، فرایند های پاک سازی اتمسفرو دستیابی به کنترل آلاینده ها

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل