تبلیغات

فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

شناسایی و جداسازی کاتیون های گروه 2

شناسایی و جداسازی کاتیون های گروه 2

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جداسازی کاتیون های گروه 1

جداسازی کاتیون های گروه 1

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان: شامل ارائه نمودار جریانی و همچنین مقدار عدد لوژان و نفوذپذیری در سنگ می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه آزمایش لوفران

اکسل محاسبه آزمایش لوفران همراه با ارائه نمودار و نوع جریان و مقدار نفوذپذیری در خاک مورد نظر می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل مپینگ تونل و تهیه ازبیلت

شامل دو شیت دو صفحهای که مجموعا چهارصفحه می باشد و امتیازدهی برحسب RMR آورده شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص انرژی و انواع آن

انرژی توانایی انجام دادن کار است. انرژی می تواند چیزی را جابجا کند یا ماده ایرا دگرگون کند. انرژی می تواند بصورت های گرمایی، الکتریکی، شیمیایی، هستهای، تابشی، جنبشی یا اندوخته ای )پتانسیل( باشد. انرژی هرگز نابود نمی شود، بلکهاز صورتی به صورتی د...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران مسير : يزد- بندرعباس- جزيره قشم

گزارش بازديد درس زمين شناسي ايران مسير : يزد- بندرعباس- جزيره قشم

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص مجوعه‌های افیولیتی

مجوعه‌های افیولیتی 38 صفحه ای به صورت فایل ورد و قبل ویرایش می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره قضیه فیثاغورس با تصویر

بر اساس قضیه فیثاغورس مجموع مساحت‌های دو مربع روی دو ضلع قائم (a و b)، برابر مربع روی وتر (c) است. قضیهٔ فیثاغورس در هندسه و فضای اقلیدسی بخشی از صورت کلی قانون کسینوس‌ها هنگامی که زاویهٔ بین دو بردار ۹۰ درجه‌است می‌باشد. این قضیه به نام ریاضی‌دان یونانی فیثاغورس نامگذاری شده‌است. به سخن دیگر در یک

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی