تبلیغات

فایل های دسته بندی عمران - صفحه 8

جزئیات اجرایی سقف تیرچه بلوک به همراه دیتیل تیرچه ها و اتصالات تیرچه

جزئیات اجرایی سقف تیرچه بلوک به همراه دیتیل تیرچه ها و اتصالات تیرچه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی سازه نگهبان خرپایی با چوب

جزییات اجرایی سازه نگهبان خرپایی با چوب

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی دیوار حایل

جزییات اجرایی دیوار حایل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی جانپناه تراس

جزییات اجرایی جانپناه تراس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی جانپناه بوسیله قوطی

جزییات اجرایی جانپناه بوسیله قوطی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی انواع صفحه ستون باکس فولادی

جزییات اجرایی انواع صفحه ستون باکس فولادی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی آماده سازی ورق جهت جوش نفوذی

جزییات اجرایی آماده سازی ورق جهت جوش نفوذی همراه با دیتیل کامل

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی اتصال فولادی گیردار شماره ۲

جزییات اجرایی اتصال فولادی گیردار شماره ۲

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرای کرسی چینی

جزییات اجرای کرسی چینی در سازه های بنایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی