تبلیغات

فایل های دسته بندی عمران - صفحه 10

جزییات گوشه مسلح شده دیوار

جزییات گوشه مسلح شده دیوار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی کلاف قائم میان دیوار

جزییات اجرایی کلاف قائم میان دیوار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزئیات اجرایی سقف تیرچه بلوک به همراه دیتیل تیرچه ها و اتصالات تیرچه

جزئیات اجرایی سقف تیرچه بلوک به همراه دیتیل تیرچه ها و اتصالات تیرچه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی سازه نگهبان خرپایی با چوب

جزییات اجرایی سازه نگهبان خرپایی با چوب

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی دیوار حایل

جزییات اجرایی دیوار حایل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی جانپناه تراس

جزییات اجرایی جانپناه تراس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی جانپناه بوسیله قوطی

جزییات اجرایی جانپناه بوسیله قوطی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی انواع صفحه ستون باکس فولادی

جزییات اجرایی انواع صفحه ستون باکس فولادی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی آماده سازی ورق جهت جوش نفوذی

جزییات اجرایی آماده سازی ورق جهت جوش نفوذی همراه با دیتیل کامل

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی