تبلیغات

تحقیق در خصوص آشنايي با معدن

دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن


مقدمه

كاربرد مواد معدني در صنايع بويژه بعد از جنگ جهاني دوم رشد سريع پيدا كرده است.امروزه تعداد زيادي از انواع گوناگون سنگ و كاني و تركيبت آنها در صنايع به كار برده مي شودكه بين آنها ذغال سنگ جايگاه مخصوص به خود را دارد،كه در حال حاضر حيات بسياري از صنايع در گرو اين ماده معدني است.

در كشور ما كه اقتصادي وابسته به نفت داشته و دارد،بيشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنايع ديگر معدني رشد چنداني ننموده ويا به طور ناقص از اين صنايع بهره برداري گرديده است.

در حال حاضر به دلايل زيادي نمي توان به صنايع غير نفتي فقط به عنوان منابع اشتغال زا نگريست و جايگاه اين صنايع اكنون پررنگ تر به نظر مي رسند، پس بايد با نگرشي درست و مديريتي استوار اين منابع را جايگزين نفت نمود.

ذغال سنگ نيز به عنوان يكي از منابع مهم معدني غير نفتي نيز جايگاه خود را بايد پيدا كند.

معادن ذغال سنگ طبس كه در كوير مركزي ايران قرار گرفته اند با دارا بودن ذخيره بيكران خود و همچنين نزديكي به بازار مصرف يكي از با ارزش ترين معادن ايران است كه مي تواند نقش مهمي در صنايع غير نفتي كشور را ايفا كند.

تلاش براي اكتشاف و بهره برداري اين معادن همچنان ادامه دارد.

در اين پروژه سعي شده است با تحليل چند منطقه در حال پيشروي از لحاظ خواص ژئو مكانيكي سنگ(RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص براي حفاري هر منطقه به اين خواص (RMR) ارتباطي بين سرعت حفاري و خواص ژئومكانيكي سنگ بدست آوريم.

و سپس از روي رابطه بدست آمده نتيجه گيريمان را انجام دهيم.منابع و مآخذ:

1.  مدني‏ ، حسن ؛ تونل سازي‏ ( جلد چهارم ) ؛ انتشارات دانشگاه صنعتي‏ اميرکبير ؛ 1381.

B.Singh , R.K.Goel  ؛ 2.  Rock Mass Classification

3.  یزدی ، محمد ؛ زغال سنگ ؛ انتشارات دانشگاه صنعتي‏ اميرکبير ؛پروژه كارآموزي 1381.

4.  رحیم نژاد ، محمود ؛ پروژه کارشناسی ؛ارتباط بین RMRوقابلیت حفاری در معدن چغارت ؛ دانشگاه يزد ؛ تابستان77


فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چكيده

فصل اول: آشنايي بامعدن

مقدمه.......................................................................................................................... 2

1-1- موقعيت جغرافيايي و آب و هوا...................................................................... 3

1-2- تاريخچه مطالعات............................................................................................ 3

1-3-تكتونيك و ساختمان زمين شناسي حوضة طبس............................................. 6

1-3-1- گسل نايبند.................................................................................................. 6

1-3-2-ناحية زغالي مزینو........................................................................................ 6

 1-3-3- ناحية‌زغالي نايبند....................................................................................... 6

1-3-4- ناحية زغالي پروده....................................................................................... 6

1-3-5- ساختمان زمين شناسي................................................................................ 7

1-3-6- وسعت منطقه.............................................................................................. 7

1-3-7- ضخامت لايه هاي زغالي............................................................................ 9

1-3-8- ذخيره.......................................................................................................... 9

1-4- عمليات اكتشافي.............................................................................................. 9

1-4-1- نقشه برداري................................................................................................ 9

1-4-2- عمليات حفاري........................................................................................... 11

1-4-3-مشخصات لايه هاي زغال منطقه پروده........................................................ 13

1-4-4- گاز خيزي منطقه......................................................................................... 14

1-4-5- مشخصات كيفي زغالسنگ.......................................................................... 15

1-4-6- ميزان ذخاير................................................................................................. 15

فصل دوم: طبقه بندي ها

2-1 طبقه بندي توده هاي سنگي............................................................................... 21

2-2 طبقه بندي سنگ ترزاقي..................................................................................... 21

2-3 طبقه بندي لوفر پاخر...................................................................................... 24

2-4 شاخص کيفيت سنگ ( RQD )...................................................................... 25

2-4-1 روش مستقيم................................................................................................. 26

2-4-2 روش هاي‏ غير مستقيم.................................................................................. 27

2 -4-2-1 روش لرزه اي‏.......................................................................................... 27

2-4-2-2 شمارش حجمي‏ درزه............................................................................... 28

2-4-2-3 تراکم درزه وزن داده شده......................................................................... 29

2-5 طبقه بندي امتياز ساختاري سنگ RSR............................................................ 30

فصل سوم:طبقه بندي امتياز توده سنگ    ( RMR )

3-1 مقدمه.................................................................................................................. 35

3-2 گرد آوري‏ داده هاي‏ صحرايي‏............................................................................ 35

3-2-1 مقاومت تراکمي‏ تک محوري‏ ماده سنگ ............................................ 35

3-2-2 شاخص کيفي‏ سنگ RQD.......................................................................... 36

3-2-3  فاصله ناپيوستگي‏ ها..................................................................................... 37

3-2-4  وضعيت ناپيوستگي‏ ها................................................................................. 37

3-2-5  وضعيت آب زيرزميني‏................................................................................. 38

3-2-6  جهت يابي‏ ناپيوستگي‏ ها............................................................................. 38

3-3  تخمين RMR................................................................................................. 40

3-4  کاربردهاي‏ RMR .......................................................................................... 41

3-5  ميانگين زمان ايستايي‏ سقف قوسي‏................................................................... 41

3-6 چسبندگي‏ و زاويه اصطکاک داخلي‏................................................................... 42

3-7  مدول تغيير شکل.............................................................................................. 42

3-8  فشار باربري‏ مجاز............................................................................................. 44

3-9  مقاومت برشي‏ توده هاي‏ سنگي‏....................................................................... 45

3-10  تخمين فشار نگهدارنده.................................................................................. 45

3-11  رابطه بين RMR و Q.................................................................................. 48

3-12 ملاحظات......................................................................................................... 49

 

فصل چهارم: بار نگه دارنده و سيستم Q

4-1 بار نگهدارنده در طبقه بندي RMR................................................................. 52

4-2 سيستم Q  ........................................................................................................ 53

فصل پنجم: نتيجه و بررسي

5-1 نتايج حاصله از معدن ....................................................................................... 63

5-2 بررسي‏ نتايج ..................................................................................................... 76

منابع و مآخذ.............................................................................................................. 80

ضمائم 81
دسته بندی: فنی و مهندسی » معدن

تعداد مشاهده: 268 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 133

حجم فایل:3,486 کیلوبایت

 قیمت: 3,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: